Rektangulära kanaler

Typgodkända för hållfasthet och täthetsklass D. Välj Sveriges bevisat tätaste rektangulära ventilationskanaler och erhåll ett energieffektivt ventilationssystem.

Med Crennas Premium-kanaler blir alla vinnare!

Fastighetsägare   Erhåller ett tätare kanalsystem vilket resulterar i lägre energiförbrukning som spar både miljö och pengar.
 
Konsulter   Projekterar fram den energi- och kostnadseffektivaste ventilationslösningen. Föreskriver en hållbar utveckling.
 
Entreprenörer   Köper högsta kvalité till rätt pris och får kortare montagetid.
 
Montörer   Får färre arbetsmoment som minskar slitaget på kroppen och kan lättare utföra ett högklassigt montage snabbt.

Crennas policy för e-postadresser

Av respekt för prenumeranter av Crennas nyhetsbrev gäller följande
för hantering av prenumeranters e-postadresser och övrig information:

Crenna kommer under inga omständigheter sälja, hyra ut eller på andra sätt
upplåta våra prenumeranters e-postadresser till annan part.

I de fall prenumeranter väljer att avsluta sin prenumeration på vårt nyhetsbrev
kommer detta omedelbart och utan förbehåll att respekteras.

Har du ytterligare några funderingar angående vårt nyhetsbrev?
Kontakta oss på website [at] crenna [dot] se.