Filterskåp

Som ett komplement till våra rektangulära ventilationskanaler har vi även filterskåp med stora möjligheter till specialanpassningar.

För planfilter

FSXS

Dokument för För planfilter: Beställningsformulär |

För påsfilter

FSXL

Dokument för För påsfilter: Beställningsformulär |