Kanalsystem

Typgodkända för hållfasthet och täthetsklass D. Välj Sveriges bevisat tätaste rektangulära ventilationskanaler och erhåll ett energieffektivt ventilationssystem.

Premium - Rektangulärt

Rakkanal KK

Böj KB

Övergång KÖ

Dimensionsförändring KD

Gavel KG

Stosram KR

Avstick KA

S-böj KS

Inspektionslucka KL

Avgrening KF

T-stycke KT

Dukstos RDS

Svetsade kanaler

Prod helsvetsat

Längfalsat - cirkulärt

Rakkanal LF

Kanalstöd CKS

Dukstos CDS

Dokument för Längfalsat - cirkulärt: Beställningsformulär | Drift- och skötselinstruktion |