Ljuddämpare

Crennas ljuddämpare är av mycket hög kvalitet vad gäller ljudabsorption, material och täthet.

Crenna har över 1,1 miljarder olika möjliga kombinationer av ljuddämpare och därmed marknadens bredaste sortiment av ljuddämpare. För att underlätta urvalet av ljuddämpare har Crenna tagit fram ett unikt projekteringsverktyg där det tas fram ett lämpligt urval utifrån projektspecifika parametrar. Verktyget är även ihopkopplat med MagiCAD vilket innebär att dämpning, tryckfall, dimensioner samt 3D-modell följer med vald produkt direkt till MagiCAD.
 

Rektangulära

GLD rak

FLD rak

KLD rak

MLD rak

GLD Vinkel

FLD vinkel

KLD Vinkel

Cirkulära

CLD-1 - brandklass 30

CLD-2 - Brandklass E60

CLD-3 - Brandklass E60

CLD-4 - 100 mm lätt brandisolering

CLD-5 - Brandklass E30

CLD-8/9 - Brandklass E60

RLD

RLDB

RLCB

Lösa bafflar

LB - lös baffel