Samlinglådor

Samlings- och fördelningslåda SLA är avsedd att placeras på vindsbjälklag och användas som samlingslåda för luft från en eller flera stigarkanaler, eller till fördelning av luft till kanaler.

SLA tillverkas i brandklass EI30 och har en stor brandisolerad lucka som är försedd med funktionella multilås som under­lättar åtkomst vid rensning och inspektion.

Samlinglådor

SLA