Takhuvar

Crenna tillverkar både rektangulära och cirkulära takhuvar. Vi tillverkar även takgenomföringar, övergångar och backspjäll.

Rektangulära

Avluftshuv FTV

Avluftshuv för småhus VTV

Uteluftshuv TTV

Ute- eller avluftshuv BTV

Ute- eller avluftshuv GTV

Kombihuv KTV

Kombidon KDV

Cirkulära

Avluftshuv ATV

Avluftshuv JTV

Ute- eller avluftshuv CTV

Ute- eller avluftshuv RTV

Takgenomföringar

CTG

KTG

GKÖ

HKÖ

BKP