Filterskåp

Crennas filterskåp för planfilter, FSXS har kort bygglängd vilket för den mycket lämplig vid trånga utrymmen eller komplettering av befintligt ventilationssystem. Planfiltrets lucka är försedd med multilås vilket underlättar vid filterbytet.

För planfilter

För påsfilterHUVUDKONTOR

Crenna Plåt AB
Kvartsgatan 19
749 40 Enköping

0171-47 80 51
order@crenna.se
offert@crenna.se

TILLVERKNINGSENHETER

Enköping
Göteborg
Stockholm
Copyright © Crenna Plåt AB 2020. Juridiskt meddelande