Spjäll


Crennas Jalusispjäll används för avstängning, reglering eller injustering av luftflödet i luftbehandlingssystem för komfortventilation. Backspjäll förhindrar att ofrivilligt självdrag uppstår genom kanalsystemet.

Jalusispjäll

BackspjällHUVUDKONTOR

Crenna Plåt AB
Kvartsgatan 19
749 40 Enköping

0171-47 80 51
order@crenna.se
offert@crenna.se

TILLVERKNINGSENHETER

Enköping
Göteborg
Stockholm
Copyright © Crenna Plåt AB 2020. Juridiskt meddelande