Takhuvar

Crennas takhuvar tillverkas i en mängd olika material, storlekar, tjocklekar och olika funktionaliteter. Crenna tillverkar rektangulära samt cirkulära takhuvar samt takgenomföringar, övergångar och backspjäll

Rektangulära

Avluftshuv FTV

Avluftshuv VTV

Uteluftshuv TTV

Ute- eller avluftshuv BTV

Ute- eller avluftshuv GTV

Kombihuv KTV

Kombidon KDV

Cirkulära

Avluftshuv ATV

Avluftshuv JTV

Ute- eller avluftshuv CTV

Ute- eller avluftshuv RTV

TakgenomföringarHUVUDKONTOR

Crenna Plåt AB
Kvartsgatan 19
749 40 Enköping

0171-47 80 51
order@crenna.se
offert@crenna.se

TILLVERKNINGSENHETER

Enköping
Göteborg
Stockholm
Copyright © Crenna Plåt AB 2020. Juridiskt meddelande