Samlinglådor


Crennas samlings- och fördelingslåda, SLA, tillverkas i brandklass EI30 och har en stor brandisolerad lucka som är försedd med funktionella multilås som underlättar åtkomst vid resning och inspektion.HUVUDKONTOR

Crenna Plåt AB
Kvartsgatan 19
749 40 Enköping

0171-47 80 51
order@crenna.se
offert@crenna.se

TILLVERKNINGSENHETER

Enköping
Göteborg
Stockholm
Copyright © Crenna Plåt AB 2020. Juridiskt meddelande