AVISERING - PRISHÖJNING 15 AUGUSTI 2021

 

Bäste samarbetspartner,

Stålpriserna fortsätter att stiga. Under det senaste 12 månaderna har råmaterialindex för stål stigit med över 140% (!) och någon återgång har fortfarande inte setts. Med bakgrund av denna ökning tvingas vi nu att avisera om en kommande prisjustering som träder i kraft den 15 augusti 2021. Nivån på justeringen är i dagsläget ej fastställd, då stålprisutvecklingen är avgörande för nivån.

När kommer en återgång av stålpriset att ske?

En frågeställning vi erhållit är när vi tror att stålpriset kommer sjunka och återgå till mer ”normala” nivåer. För att besvara den frågan måste vi först förstå varför stålpriset stigit så mycket det senaste året. Ökningen beror till stor del på brist av material. Utbud/efterfrågan styr priset och bristen av stål i Europa är stor. Utbudet har minskat avsevärt, då stålverk minskat sin produktion bland annat pga. Covid-19-pandemin. Detta har medfört att just nu har vi leveranstider på stål på upp emot tre kvartal, där vi i normala fall har sex till åtta veckors ledtid. Utöver detta utmanas den internationella stålmarknaden av att övriga stora marknader såsom Asien och Amerika fått införda tull- och straffavgifter. Detta då man från politiskt håll velat säkerställa att materialet stannar på den inhemska marknaden.

Med ovanstående informerat så ses i dagsläget inga indikatorer på att priset kommer sjunka den närmaste tiden. Då ledtiden är så lång som tre kvartal, så spås ingen signifikant nedgång ske förrän tidigast mitten av 2022.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar

 

Annette Jarl
Försäljnings- och marknadschef

 

 


2023-09-15

PRISLISTA 2023.02 >>

2023-06-15

PRISLISTA 2023.01 >>

2023-03-10

MILJÖNYTT - Retursystem Pallar >>

2022-08-15

NU SÄNKER VI PRISET - PRISLISTA 2022.02 >>

2022-07-15

CRENNA FÖRVÄRVAR GIROVENT >>

2021-11-15

PRISLISTA 2021.04 >>

2021-09-15

AVISERING - PRISHÖJNING 15 NOVEMBER 2021 >>

2021-07-14

PRISLISTA 2021.03 >>

2021-07-11

Stockholms Trumslagare fusioneras in i Crenna >>

2021-06-15

AVISERING - PRISHÖJNING 15 AUGUSTI 2021 >>

2021-05-04

PRISLISTA 2021.02 >>

2021-04-14

AVISERING - PRISHÖJNING 15 MAJ 2021 >>

2021-01-22

PRISLISTA 2021.01 >>

2020-12-15

AVISERING – PRISHÖJNING 15 FEBRUARI 2021 >>

2020-07-03

Lindab förvärvar Crenna Plåt AB >>HUVUDKONTOR

Crenna Plåt AB
Kvartsgatan 19
749 40 Enköping

0171-47 80 51
order@crenna.se
offert@crenna.se

TILLVERKNINGSENHETER

Enköping
Göteborg
Stockholm
Copyright © Crenna Plåt AB 2020. Juridiskt meddelande